Pogoji poslovanja

Spletno trgovino Oduduwa Europe Shop upravlja družba AFRIŠKI KULTURNI CENTER, družba za izobraževanje in usposabljanje na področju kulture, d.o.o. (AKCS d.o.o.), Ulica Gorenjskega odreda 6, 4000 Kranj, matična številka: 6057888000, davčna številka: SI-11060018 (v nadaljevanju prodajalec ali AKCS d.o.o.). Splošni pogoji so sestavljeni skladno z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih družbe AKCS d.o.o.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnih mestih AKCS d.o.o.

Vrste uporabnikov

Obiskovalec pred prvim nakupom opravi registracijo. Ob registraciji v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo kupca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa. Nakup artiklov je mogoč tudi brez vpisa v spletno trgovino.

Prodaja

Kupoprodajna pogodba med AKCS d.o.o. in kupcem je v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko AKCS d.o.o. kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo, da je naročilo sprejeto. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za AKCS d.o.o. kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Kupoprodajna pogodba (tj. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku AKCS d.o.o.

Če je dobavna doba daljša od enega meseca in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči AKCS d.o.o., ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva.

Plačilo

AKCS d.o.o. za spletno trgovino Oduduwa Europe Shop omogoča naslednje načine plačila:

– s plačilno ali kreditno kartico (npr. ApplePay, American Express, MasterCard®, Visa, BA Maestro) preko sistema STRIPE. V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami mora biti plačnik ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice. Po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo AKCS d.o.o. Sistem Stipe zagotavlja varno online plačevanje v realnem času (online avtorizacije plačilnih ter kreditnih kartic).  Stripe zagotavlja anonimno, hitro in varno poslovanje – on-line plačila in sprejem plačil.

AKCS d.o.o. hkrati z dostavo naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. Na računu so razčlenjeni cena in stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči preko obrazca za odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne po pošti na naslov

AKCS d.o.o.
P. P. 229
1236 TRZIN

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev (134. člen ZVPot-1). V primeru odstopa od pogodbe mora potrošnik obvezno izpolniti dva obrazca, in sicer Obrazec za vračilo izdelka in Obrazec za odstop od pogodbe, s katerima potrošnik seznani prodajalca o svojem namenu odstopa od pogodbe. Potrošnik mora vrniti prodajalcu prejeti artikel nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik, na naslov AKCS d.o.o., P. P. 229, 1236 TRZIN, SLOVENIA, EUROPE. Po prejemu izpolnjenih obrazcev bo podjetje potrošniku brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v roku 14 dni od prejema potrošnikovega obvestila o odstopu od pogodbe (izpolnjena obrazca), povrnilo vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). 

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neomejeno uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov. Artikel je treba vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). 

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Možnosti odstopa od pogodbe ni pri nakupu programske opreme ali avdio in video nosilcev, če je potrošnik odprl varnostni pečat.

Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
– odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 
– blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
– vrne plačani znesek.

Napaka je stvarna, če:

– artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
– artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, 
– artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, 
– je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kaj ni stvarna napaka?

Vsak kupec pri nakupu artiklov izdelanih iz naravnih materialov sprejema dejstvo, da se naravni material lahko različno odziva na različne vremenske in druge pogoje (npr. sprememba zračne vlage, zračni tlak, in podobno). Tako se lahko zgodi, da kosi narejeni iz naravnega materiala lahko počijo, se v manjšem obsegu skrčijo ali razširijo. V zvezi s tem AKCS d.o.o. pojasnjuje, da v tem primeru ne gre za stvarno napako, saj se v takem primeru simbolna funkcija blaga ne izgubi, blago prav tako ne izgubi vrednosti.

Gre pa vendarle za stvarno napako, če se blago poškoduje, tako da posamezni kosi odpadejo.

Varovanje osebnih podatkov

AKCS d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-1. Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete tukaj. Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan spletnemu trgovcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.

Omejitev odgovornosti

AKCS d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da AKCS d.o.o. ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo AKCS d.o.o. kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla. AKCS d.o.o. ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih AKCS d.o.o. v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. 

Pritožbe in spori (Izvensodno reševanje potrošniških sporov)

AKCS d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, se trudi za sporazumno reševanje morebitnih sporov in se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožbo lahko kupec posreduje po elektronski pošti na shop@oduduwaeuropeshop.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Skladno z zakonskimi normativi AKCS d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. AKCS d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS in izven RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.